Havo

Hoger algemeen voortgezet onderwijs

De afkorting havo staat voor hoger algemeen voortgezet onderwijs. Havo bereidt je voor op een studie in het hoger beroepsonderwijs (hbo). Leerlingen starten in de dakpanklas HV (brugjaar 1 en 2), waarna de opleiding verder wordt vervolgd op de havo. Havo duurt 5 jaar. Na afronding van de havo is een overstap naar het vwo mogelijk.

Tweejarige brugklas HV

Je start in de tweejarige brugklas HV (havo/vwo). Leergebieden die je krijgt zijn: Nederlands, moderne vreemde talen (Engels en Duits), rekenen/wiskunde, burgerschap, kunst en cultuur (muziek en beeldende vorming), sport en bewegen, mens en maatschappij (aardrijkskunde) en mens en natuur (biologie en ‘techniek, technologie en onderzoek’).

In het tweede brugjaar krijg je daar ook nog extra vakken bij, namelijk Frans en natuurkunde.

Bovenbouw

In leerjaar 3 van de havo kiezen de leerlingen een profiel dat zij vanaf leerjaar 4 gaan volgen. Elk profiel bestaat uit een gemeenschappelijk deel, een profieldeel en een vrij deel. Er zijn vier profielen waarmee je je voorbereidt op een bepaalde studie- of beroepsrichting:

  • Cultuur & Maatschappij (CM)
  • Economie & Maatschappij (EM)
  • Natuur & Gezondheid (NG)
  • Natuur & Techniek (NT)

Sterk bèta-profiel

Vind je werken in een technische omgeving interessant? We werken samen met Thales in Hengelo, zodat jij kunt ervaren hoe het is om in een technische omgeving te werken. Ook kun je bij Hogeschool Saxion meedoen met bijzondere projecten, bijvoorbeeld voor havo-talenten.

Muziek, drama en beeldende vorming

Ook ons cultuuronderwijs staat op een zeer hoog peil. Je kunt examen doen in muziek, drama en beeldende vorming. Wij beschikken over een eigen, professioneel uitgerust theater, waar jaarlijks muziek- en dramavoorstellingen gegeven worden door leerlingen uit de onder- en bovenbouw.

International Business 

Als onderdeel van Toptijd wordt International Business aangeboden. In dit programma word je begeleid in het opzetten van een eigen bedrijfje, zodat je kunt werken aan je vaardigheden als ondernemer in spé. Naast International Business worden nog veel meer modules aangeboden. Je kunt er ook voor kiezen om een eigen programma te volgen. Bijvoorbeeld het aanleren van een vreemde taal (een andere taal dan Engels, Duits of Frans), het volgen van een scheidsrechtercursus of reanimatiecursus. Als je BSM niet als vak hebt gekozen in je profiel, kun je ook BSM kiezen.

Bewegen, Sport en Maatschappij (BSM)

In je vrije profieldeel kun je kiezen voor bijvoorbeeld het examenvak BSM. BSM staat voor Bewegen Sport en Maatschappij. Bij BSM leer je organiseren en leidinggeven aan medeleerlingen en medewerkers tijdens sportevenementen.

Locaties

Onderbouw
Leerlingen die havo gaan doen, komen de eerste twee brugjaren terecht in de dakpanklas HV.  Deze dakpanklas wordt aangeboden op de volgende locaties:

  • Bouwmeester in Haaksbergen
  • Rekkenseweg in Eibergen

Bovenbouw
Voor de bovenbouw havo, leerjaren 3 t/m 5, gaan de leerlingen allemaal naar de locatie Bouwmeester in Haaksbergen.