Vwo-plus

Extra uitdaging

Het vwo op het Assink bestaat uit een atheneum- en een gymnasiumstroom. Leerlingen met een eenduidig vwo-advies die extra uitdaging wensen, nieuwsgierig zijn en graag onderzoek doen, kunnen (na selectie) deelnemen aan het vwo-plus programma. Naast het vwo-diploma behaalt de leerling ook het vwo-plus certificaat.

Vwo-plus programma

De leerlingen hebben een extra studielast en verbreden en verdiepen zich extra in grotendeels zelfgekozen onderwerpen en vakken. Tijdens de verschillende projecten leren ze samen te werken, te presenteren, keuzes te maken en onderzoek te doen.

Leerlingen kunnen hun kennis verbreden door een of meer extra vakken te volgen. Bijvoorbeeld door een kunstvak als muziek of drama aan het vakkenpakket toe te voegen. Wanneer een leerling graag Spaans wil leren, is dat ook mogelijk binnen de vwo-plus uren. Behoefte aan heel wat anders? Ook dat kan. Zo kunnen leerlingen tijdens de vwo-plus uren webklassen volgen bij de universiteit, bijvoorbeeld over archeologie, filosofie of psychologie. Daarnaast werken de leerlingen alleen of samen aan projecten en leren ze onderzoek te doen.

Hoe kom je in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor vwo-plus moeten leerlingen een motivatiebrief schrijven. In deze brief lezen we ook graag waarom hun ouder(s) en leerkracht van de basisschool vinden dat vwo-plus geschikt is.

In de maanden maart/april worden leerlingen die een motivatiebrief hebben ingestuurd samen met hun ouder(s)/verzorger(s) uitgenodigd voor een gesprek. Na dit gesprek laten we snel weten of de leerling kan deelnemen aan het vwo-plus programma.

Aanmelden voor vwo-plus

Locaties

Locatie Bouwmeester in Haaksbergen
Leerlingen die vwo-plus gaan doen, komen in de tweejarige brugklas  GV-plus.  Deze wordt alleen aangeboden op de locatie Bouwmeester in Haaksbergen

Assink junior vwo

Speciaal voor groep 8 leerlingen van de basisschool

Voor leerlingen met een (voorlopig) vwo-advies bieden we speciale Assink junior vwo workshops aan. Samen met andere leerlingen die een vwo-advies hebben gekregen, volgen de leerlingen dan verschillende interessante workshops. 

Meer info over Assink junior vwo